نگاه اقتصاد شمال به اعتبارات تملک دارایی استان های شمالی در لایحه بودجه 98
مازندران بیشترین و گلستان کمترین اعتبارات تملک دارایی

لایحه بودجه امسال امروز توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد.

به گزارش اقتصاد شمال ،در این لایحه اعتبارات سازمان ها ، دستگاهها و نهاد ها به تفکیک نوشته  شده است .

 

اقتصاد شمال به اعتبارات تملک دارایی استانهای شمالی در لایحه بودجه 98 نگاهی انداخته است.

در جدول ارائه شده که استانها با کد مشخص شده اند ، استان مازندران با بودجه 9.446.000میلیون ریال رتبه اول اعتبارات را در استان های شمالی کسب کرده است و  گیلان با رقم 8.282.290میلیون ریال رتبه دوم و استان گلستان نیز با رقم اعتباری 6.683.580 میلیون ریال رتبه سوم را در برنامه ریزی اعتبارات تملک دارایی در بودجه 98 به دست آورده است.

print

پاسخی بگذارید