نگاه اقتصاد شمال به میزان پس انداز خانوارهای شمالی
مردم کدام استان های شمالی پس انداز بیشتری دارند؟+عکس

مازندران با رتبه اول در بین 32 استان کشور بیشترین میزان پس انداز خانوار ها را دارد .

به گزارش اقتصاد شمال و با بررسی داده های مرکز آمار ایران با محاسبه درآمد و هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته میزان پس انداز خانوارهای ساکن این استان ها مشخص شد که بر این اساس و با محاسبه دخل و خرج خانوارهای شمالی می توان در یافت که مردم مازندران از بین 32 استان کشور رتبه اول را در میزان پس انداز دارند و استان گیلان در بین استان های کشور رتبه سوم میزان پس انداز خانوارها را داراست.
گفتنی است گه گلستان دیگر استان شمالی نیز در رتبه نوزدهم این نمودار قرار دارد.

print

پاسخی بگذارید