گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۳:۲۲ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

موسسه اعتباری ملل املاک و مستغلات مازاد خود را از طریق مزایده عمومی(نوبت اول) به فروش می رساند.

به گزارش اقتصاد شمال ،موسسه اعتباری ملل درنظر دارد املاک مشروحه طبق جدول پیوست را در سطح کشور به شرایط ذیل با وضعیت موجود بصورت نقد/ نقد واقساط ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.

موسسه ملل در رد یا قبول هریک از پیشنهادات درهرمرحله از مزایده مختار است.

هزینه نقل وانتقال ( حق الثبت ، حق التحریر) بالمناصفه به عهده طرفین است.

تقاضای نقدی برای کلیه املاک در اولویت است.

درصورتی که متقاضی درنظر داشته باشد با شرایط نقدی نسبت پایه مزایده از تاریخ نشر آگهی درساعت ۹الی ۱۶ با شماره تلفن ۴۱۶۲۹۴۳۳-۰۲۱ تماس ویا به نشانی : تهران ، خیابان شیراز جنوبی ، بین بزرگراه همت و کردستان، نبش خیابان رضوان پلاک ۷ ، طبقه ۴، اداره املاک وساختمان ویا به شعب موسسه مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۷تحویل و رسید دریافت نمایند.

شرایط فروش:
نقدی:
۵۰ درصد بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، ۴۵ درصد همزمان با تحویل ملک مورد معامله( حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و ۵ درصد همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می گردد.

فروش اقساطی:
۳۰ درصد نقد مابقی تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد و حداکثر در اقساط ۳۶ ماهه

شرایط ونحوه شرکت درمزایده:
مبلغ سپرده شرکت درمزایده معادل ۵ درصد مبلغ پایه مزایده مندرج درآگهی می باشد، که می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره دربرگ شرایط مزایده واریز واصل رسید آن را تحویل نمایند.

print

پاسخی بگذارید