تاریخ: ۲۳:۴۸ :: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
مصرف بهینه گاز در گیلان، موجب عدم تغییر نسبت به سال۹۶ شد

مدیرعامل شرکت گاز گیلان گفت: مصرف گاز در سال ۹۷ به علت اعمال محدودیت مصرف برای بخش نیروگاهی در فصل سرما و رعایت مصرف بهینه در بخش خانگی، نسبت به سال ۹۶ تغییری نداشته است.

حسین اکبر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مشترکان گاز طبیعی استان طی سال گذشته، شش میلیارد و ۲۲۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
وی بیان کرد: مصرف گاز در بخش خانگی با وجود جذب بیش از ۴۰ هزار مشترک جدید نسبت به سال ۹۶ ، تنها ۲ درصد افزایش یافته و به بیش از دو میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که این موضوع نشانگر نهادینه شدن مصرف بهینه گاز طبیعی در استان است.
اکبر، در خصوص تحویل گاز به بخش نیروگاهی استان گفت: به علت محدودیت های بعمل آمده از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز برای نیروگاه های استان در جهت پایداری هرچه بیشتر گاز برای مردم و مشترکان خانگی، مصرف این بخش همانند سال ۹۶ در حدودسه میلیارد مترمکعب ثابت ماند.
مدیرعامل شرکت گاز گیلان همچنین مصرف گاز در استان را طی سال گذشته در بخش صنعتی ۶۵۰ میلیون مترمکعب ، در بخش حمل و نقل ۳۱۵ میلیون مترمکعب و در بخش تجاری ۲۱۹ میلیون مترمکعب عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال، شش و سه دهم میلیارد مترمکعب گاز به حوزه های مختلف مصرف در استان تحویل داده می شود.
بالغ بر یک میلیون و ۵۰ هزار مشترک گاز شامل ۹۷۰ هزار مشترک خانگی، ۷۳ هزار مشترک تجاری، بیش از پنج هزار مشترک صنعتی، ۹۶ جایگاه CNG و سه نیروگاه در استان وجود دارد.

print

پاسخی بگذارید