تاریخ: ۲۳:۵۳ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
معافیت کمک شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته از پرداخت مالیات

سرپرست سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک‌های شهرداری‌ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمان‌های وابسته به شهرداری را ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد شمال،  محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد: نظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌های وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه: « چنانچه وجوه دریافتی سازمان‌های مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری ها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص می‌باشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد، ۱، ۳ و ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد» جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

مرجع بانکی

print

پاسخی بگذارید