گروه: عکس
تاریخ: ۱۷:۳۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار

۱۳ اردیبهشت ماه، نخستین سالگرد حادثه انفجار معدن زمستان یورت است. حادثه ای که ۴۳ معدنچی را به کام مرگ کشاند و صدها مصدوم بر جای گذاشت.در این حادثه غم انگیز و دردآور، ۴۳ کارگر جان خود را از دست دادند تا بار دیگر مظلومیت این قشر را با مرگ خود نشان دهند.

معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
معدن زمستان یورت یک سال بعد از انفجار
print

پاسخی بگذارید