گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۱:۰۰ :: ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.

وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی  مجاز نیست:

طبق ماده۱۹۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء واثر انگشت زندانی صرفا درخصوص مکاتبات عادی موضوعیت داردلذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی شود.

بر اساس ماده ۱۶۶ آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.

با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آ.د.ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان ، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.

print

پاسخی بگذارید

*

code