منابع افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها
تاریخ: ۲۳:۴۹ :: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود

نمایندگان مجلس شورای منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۸ اختصاص دادند.

سرویس سیاسی اقتصادشمال ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت شب امروز (یکشنبه) پیشنهاد الحاقی حمید گرمابی به کل تبصره یک را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

به موجب این پیشنهاد وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۱,۳۲۰ ریال به ازای هر متر مکعب به ۲۶۰۰ ریال افزایش دهد و منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۲۲-۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف همسان‌سازی بازنشستگان موضوع بند ج تبصره ۱۲ گردد.

print

پاسخی بگذارید