تاریخ: ۱:۲۵ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
ناطق نوری در حال ورزش در زورخانه

تصویری از ورزش علی اکبر ناطق نوری در زورخانه بانک مرکزی را می بینید.

print

پاسخی بگذارید