تاریخ: ۱۱:۳۱ :: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

هیئت وزیران نحوه فعالیت توسط ته لنجی ها را تعیین و تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی برای واردات کالاهای ملوانی را اعلام کرد.

نحوه واردات توسط ته لنجی ها از سوی هیئت وزیران  در جلسه  ۱۳۹۷/۳/۹ مشخص شد و بر این اساس معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای مصوبات جدید و اصلاحی را به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اعلام کرد.

متن تصویب نامه هیئت وزیران به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۹ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان و شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۸۵۹/ ت ۵۳۷۶۳ ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱-تبصره‌های یک و ۳ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره به عنوان  تبصره ۴ به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۱- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام نماید.

تبصره ۳- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده ۷ این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می‌باشد.

تبصره ۴-سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

۲-در ماده ۲، بعد از عبارت “خلیج فارس” عبارت “دریای عمان” اضافه می‌شود.

۳-متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می‌شود:

تبصره ۲-نحوه و چگونگی تحویل کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

۴-ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف_ عبارت “تاسقف یکصد میلیون ریال” به عبارت “تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال” اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره ۱، عبارت “در هنگام ورود” به عبارت ” در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خروج شناور” اصلاح می‌شود.

پ-متن زیر به عنوان تبصره ۴ اضافه می‌شود:

تبصره ۴- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفا در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر ۵۰۰ تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان بیست درصد می‌باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و نحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام  می‌شود.

۵- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۹_شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آن‌ها قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می‌باشند.

۶- در ماده ۱۲ بعد از عبارت ” در زمان خروج شناورها” به عبارت” خارج از اماکن بندی و گمرکی” اضافه شود.

۷-ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده ۱۳-دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی) مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل  بار تطبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌ای نماید و در صورت عدم مطابفت با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

تبصره_ توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بارهای ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و درصوت وجود مغایرت‌های احتمالی مطابق با مواد ۱۰۴ و ۱۱۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، اقدام خواهد شد.

۸-متون زیر به عنوان مواد ۱۹ تا ۲۲ اضافه می‌شوند:

ماده ۱۹- در اجرای بندی ۱ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰/ه مورخ ۱۳۹۴/۳/۴، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر ۵۰۰ تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.

تبصره۱- به منظور اجرای بند ۱ تصویب نامه یاد شده، کارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

تبصره ۲-مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و  نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

ماده ۲۰- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارایه نمایند.

ماده ۲۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوده را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده ۲۲_ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارایه کند.

print

پاسخی بگذارید