گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۹:۱۳ :: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
نرخ بیکاری ۱۰درصدی

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ١٣٩٧، ١,۵ درصد کاهش یافته است.

  • بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ١٠,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) طی چهار هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ١٣٩٧، ١.۵ درصد کاهش یافته است.
  • در سال ١٣٩٨، به میزان ۴۴,١ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٧) ٠.۴ درصد کاهش داشته است.
  • جمعیت شاغلین ١۵ ساله و بیشتر در این سال ٢۴ میلیون و ٢٧۴ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل حدوداً ۴٣٠ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، بخش خدمات با ۵٠,٣  درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢,٠ درصد و کشاورزی با ١٧.٧ درصد قرار دارند.
  • نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢۶,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت سال قبل (١٣٩٧) ١.٧ درصد کاهش یافته است.
  • بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، ١٧,٩ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٧، به میزان ١.٧ درصد کاهش یافته است.
  • بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٨، ٩,٩ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٨.٠ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

print

پاسخی بگذارید

*

code