تاریخ: ۲۳:۵۹ :: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ۴٧,۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۶، به عدد ٣۴٧.٢ رسید.

به گزارش اقتصادشمال ،‌گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران در سال ١٣٩٧ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل­های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش­ترین آن مربوط به فصل زمستان، ۶۶,٣ درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ۴٧,۵ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩۶، به عدد ٣۴٧.٢ رسید. این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد ٢٣۶.۴ بوده و نسبت به سال ١٣٩۵، ١٢.٩ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصل­های سال مورد بررسی (١٣٩۶) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ١٨.۶ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصل­های سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیش­ترین آن مربوط به فصل زمستان، ۶۶,٣ درصد است.

در ادامه به توضیح اعداد شاخص و درصد تغییرات آن­ها در سطح بخش­های اصلی و اختصاصی می پردازیم.

١ – بخش کشاورزی

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش ” کشاورزی” در سال ١٣٩٧ با ۴٨,٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣۶٨.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ٢۴٧.۵ بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل می­باشد. این شاخص در تمامی فصل­های سال مورد بررسی به­ جز فصل زمستان افزایش داشته ­است.

٢- بخش  معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش “معدن” در سال ١٣٩٧ با ۵۰٫۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ۳۵۰ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ۲۳۲  بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در  تمام فصل­های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش­ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است.

٣- بخش صنعت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی “صنعت” در سال ١٣٩٧ با ۶۴,۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٨٢.۴ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ٢٣٢.۴ بوده که نسبت به سال ١٣٩۵، ١۵.۵ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در  تمام فصل­های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش­ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ٢٣.۵ درصد بوده است.

۴- بخش برق

شاخص قیمت تولیدکننده بخش “برق” در سال ١٣٩٧ با ۴,٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢۶.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩۶ برابر با ۱۲۰٫۵ بوده که نسبت به سال قبل ٨.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل­های پاییز و ­ زمستان به ترتیب با ١١.۶ و ۴.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصل­های سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.

۵- بخش اختصاصی خدمات

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی “خدمات” در سال ١٣٩٧ با ٢٢,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٩۶.۵ رسید. این شاخص در سال ١٣٩۶ عدد ٢۴٢.۶ بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨.٨ درصد می­باشد. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل­های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است.

انتهای پیام/

print

پاسخی بگذارید