تاریخ: ۰:۴۱ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
نفوذی های حوزه جمعیت

اخیرا یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی به برخورد با تعدادی از اساتید و مسئولان در حوزه جمعیت اقدام کرد.

به گزارش اقتصاد شمال،این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع‌آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت نمودند.
طبق اطلاعات بدست آمده، در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تاکنون چندین مرتبه احضار گردیده است.
این عناصر متهم به اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، ایجاد انحراف و اختلال هدفمند در تصمیمات نهادهای سیاستگذار، آمارسازی، خروج اطلاعات از کشور و… می‌باشند.
این افراد با ایجاد شبکه‌ای گسترده در نهادهای بین‌المللی وابسته حکومت آمریکا، دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران، وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام نمودند.

منبع:مشرق

print

پاسخی بگذارید