معاون برنامه و بودجه مازندران اعلام آمادگی کرد

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت که ۴۰۰ پروژه عمرانی نیمه تمام این استان قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

اصغر طالبی افزود : این تعداد از میان پنج هزار و ۵۰۰ پروژه های عمرانی نیمه تمام استان شناسایی شده است تا به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود.
وی با اعلام این که تنها پروژه های نیمه تمامی که جنبه مطالعاتی، تعمیراتی و حاکمیتی داشته باشند قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، گفت: اولویت واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد است.
طالبی تعداد پروژه های نیمه تمام قابل واگذاری به بخش خصوصی در استان را بیشتر اعلام کرد و توضیح داد: از پنج هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام استان حدود ۲ هزار و ۸۰۰ پروژه در سال جاری با اعتبار ۱۱ هزار میلیارد ریالی تکمیل می شود و بقیه ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه منع قانونی برای واگذاری ندارد.
این مسئول همچنین واگذاری پروژه های نیمه تمام استان به بخش خصوصی را در مرحله اول ناموفق توصیف کرد و گفت: در مرحله اول اجرای قانون واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی در مازندران در آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید ۷۹ پروژه نیمه تمام عمرانی شناسایی شد که به دلیل ضعف قانونی و مشخص نبودن چگونگی واگذاری ها با استقبال بخش خصوصی مواجه نشد.
وی با اعلام این که در آن مرحله تنها سه پروژه عمرانی نیمه کاره حوزه ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده بود، افزود: ولی با تغییر قانون واگذاری در دولت دوازدهم که افزایش مشوق هایی چون معافیت مالیاتی و ساخت مشارکتی پروژه ها را مد نظر قرار داد، پیش بینی می شود در این دوره استقبال برای واگذاری بیشتر شود.
بر اساس آمار رسمی حدود ۷۷ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که ۷۱ هزار پروژه استانی و ۶ هزار پروژه هم ملی است و برای تکمیل آنها حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
در سال جاری قرار شد تا دولت ۱۴ هزار پروژه عمرانی را در قالب مشارکتی به بخش خصوصی واگذار کند که برای تکمیل آنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار باید هزینه شود.

منبع:ایرنا

print

پاسخی بگذارید