مدیر آموزش و پرورش بهشهر
تاریخ: ۲۲:۰۲ :: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

که در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سخن می گفت با بیان اینکه تمام موفقیت ها در راستای تلاش انسان ها به نتیجه می رسد افزود: با فعالیت و توجه به سلامت جسم می توان در مسیر زندگی به پویایی و تعالی رسید.

سرویس خبر اقتصاد شمال از بهشهرمدیر آموزش و پرورش بهشهر که در مراسم المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سخن می گفت با بیان اینکه تمام موفقیت ها در راستای تلاش انسان ها به نتیجه می رسد افزود: با فعالیت و توجه به سلامت جسم می توان در مسیر زندگی به پویایی و تعالی رسید.
صادق علی بیکی با مهم ارزیابی کردن تلاش برای رسیدن به اهداف ، افزود :پشتکار و تلاش در هر کاری نقش مهمی در رسیدن به موفقیت دارد و المپیاد درون مدرسه ای نیز می تواند در شناسایی توانمندی های دانش آموزان در زمینه های مختلف ورزشی موثر باشد .
وی ورزش را موجب سلامت جسم و روان خواند و عنوان کرد: حذف ورزش در فعالیت های روزمره می تواند آسیب مهمی به سلامت جسمانی وارد کند .
مدیر آموزش و پرورش بهشهر با بیان اینکه ورزش موجب نشاط می شود ، یادآور شد: دانش آموزان باید در برنامه های خود به فعالیت های ورزشی توجه ویژه داشته باشند و با ورزش روحیه تیمی و همزیستی را بالا ببرند .

print

پاسخی بگذارید