مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: از ابتدای خرید تضمینی سویا دراواخر مهر تا 22آذرماه، 67 درصد از طلب سویاکاران استان معادل 299 میلیارد ریال به حساب بانکی آنها از طریق سامانه مرکزی واریز شده است.

به گزارش اقتصاد شمال ،حمید رضا علی محمدی  اظهار داشت: سویاکاران استان تاکنون حدود 19 هزار تن محصول به نرخ تضمینی هر کیلوگرم 24 هزار و 694ریال تحویل مراکز خرید داده اند.
به گفته وی، ارزش ریالی کل سویای تحویلی به مراکز خرید تضمینی زیرپوشش این شرکت 435 میلیارد ریال است که مابقی آن به تدریج از مرکز به حساب بانکی اعلامی کشاورزان واریز می شود.
به گزارش ایرنا امسال شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان 20 مرکز خرید تضمینی سویا دایر کرده است، کار دریافت این دانه روغنی از کشاورزان تا پایان آذرماه سال جاری ادامه دارد.
علی موسی خانی رییس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت که برآورد شده امسال 46 هزارتن محصول از سطح 24هزار و 258 هکتار زیر کشت سویا در استان برداشت شود.
قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم سویا همانند سال زراعی قبل و طبق مصوبه شورای اقتصاد با افت 2 درصد و رطوبت 12 درصد، 24 هزار و 694 ریال است.
سویا بیشترین میزان پروتئین را در بین دانه های روغنی دارد و بعد از روغن گیری، کنجاله آن بهترین غذای طیور است.
کشت سویا در استان گلستان به دو صورت بهاره و بعد از برداشت گندم (خردادماه) انجام می شود.
سال قبل شرکت غله و خدمات بازرگانی گلستان با راه اندازی 15 مرکز و خرید 50 هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان استان رتبه نخست کشوری این بخش را کسب کرد.
استان گلستان با داشتن افزون بر 676 هزارهکتار زمین زیر کشت از قطب های تولید غلات و دانه های روغنی از جمله سویا به شمار می رود.

منبع:ایرنا

print

پاسخی بگذارید