تاریخ: ۹:۲۱ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
کارت اعتباری ایران کیش ۵۳۴ ریال سود محقق کرد

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۵۳۴ ریال سود محقق کرد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش که با نماد «رکیش» و با سرمایه ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه ترین شفاف سازی صورت های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۵۳۴ ریال اعلام کرد. این شرکت در این دوره با افزایش سرمایه ۵۳ درصدی، با رشد ۲۶ درصدی در سود خالص مواجه شده است.

افزایش ۲۷ درصدی «درآمدهای عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی «رکیش»  بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۳.۶۱۲.۵۹۵ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

 از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ برابر با ۱.۳۸۳.۶۱۷ میلیون ریال در صورت های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را نشان می دهد.

افزایش ۲۶ درصدی «سود (زیان) خالص»

بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور معادل ۱.۶۲۰.۴۰۰ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده است.

افزون بر این «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱.۰۶۷.۱۶۱ میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۶ درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.

رشد ۳۲ درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»

افزون بر این، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماه سال ۹۶ معادل ۲۰۳.۷۷۵ میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در  دوره یادشده  معادل ۱.۲۱۷.۵۷۸ میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ با افزایش ۳۲ درصدی همراه شده است.

افزایش ۳۱ درصدی «سود قابل تخصیص»

این گزارش می افزاید : بر اساس شفاف‌سازی شرکت کارت اعتباری ایران کیش «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی  حسابرسی نشده در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱.۲۷۰.۹۳۶ میلیون ریال  درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.

رشد ۴۴ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۱۲ ماهه سال ۹۶ ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به میزان ۲۴۵.۶۰۳ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی “رکیش” «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۲.۴۱۹.۷۵۶ میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه ماه سال ۹۵ با افزایش ۲۲ درصدی همراه بوده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۸.۷۶۱ میلیون ریال است که به نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با کاهش ۲۸ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۶ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ در این دوره به ۳.۳۸۷.۳۹۵ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور برابر با ۵.۸۷۵.۱۹۶ میلیون ریال که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۰ اسفندماه سال ۹۵ با افزایش ۱۳ درصدی مواجه شده است.

کاهش ۱۲ درصدی «جمع بدهی‌ها»

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت کارت اعتباری ایران کیش معادل ۲.۳۲۳.۷۴۶ میلیون ریال درج‌شده که با کاهش ۹ درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته همراه شده است.

 همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۵ با کاهش ۱۳ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ به رقم  ۲.۴۹۶.۴۹۳ میلیون ریال رسیده است.

سرمایه شرکت

نگاهی جزیی تر به این شفاف سازی مشخص می کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت‌شده که با افزایش ۵۳ درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۵ همراه شده است.

در عین حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۱۶۱.۲۵ میلیون ریال درج‌شده که با افزایش  ۵۰ درصدی به نسبت پایان سال مالی در ترازنامه این شرکت درج‌شده است.

افزایش ۴۴ درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»

بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۱۲ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۳.۳۷۸.۷۰۳ میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است.

print

پاسخی بگذارید