گروه: اجتماعی / ویژه
تاریخ: ۳:۲۰ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
کافور بالاخره جواب داد

اظهار نظر رئیس یک دانشگاه سراسری در خصوص بی رغبتی دانشجویان به فعالیت سیاسی، سوژه طنز شهرونگ شد.

سرویس اجتماعی اقتصاد شمال :  اظهارنظر رئیس یک دانشگاه سراسری در خصوص بی رغبتی دانشجویان به فعالیت سیاسی، سوژه طنز شهرونگ شد.

بالاخره کافور در غذای دانشجوها جواب داد!

print

پاسخی بگذارید