تاریخ: ۹:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به یک تیر ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۵ گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش و ۶ گروه کاهش نشان می‌دهد.

در هفته منتهی به یکم تیر ماه نرخ لبنیات ۰.۵ درصد،  برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۵.۵ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه‌های تازه ۱۲.۸ درصد، سبزی‌های تازه ۶.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۹ درصد و گوشت مرغ ۳.۸ درصد کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه بدون تغییر بود. بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۲.۸ درصد افزایش یافت. بهای تخم مرغ نیز معادل ۵.۵ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۱.۴ درصد افزایش ولی بهای برنج داخله درجه دو ۱.۱ درصد کاهش یافت. در گروه حبوب قیمت عدس و لوبیا قرمز هر یک معادل ۰.۱ درصد و لوبیا سفید ۰.۶ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۶ درصد تا ۰.۸ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت تمام اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۲۵.۱ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای لوبیا سبز معادل ۹.۶ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام بین ۱.۲ درصد تا ۱۱.۷ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۹ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۸ درصد و گوشت مرغ ۳.۸ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۸ درصد، چای خارجی ۱.۶ درصد و انواع روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش ولی بهای شکر ۰.۲ درصد کاهش داشت

تغییرات یکساله

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به یکم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد، تخم مرغ ۵۶.۸ درصد، برنج ۳.۸ درصد، حبوب ۰.۵ درصد، میوه‌های تازه ۳۸.۱ درصد، سبزی‌های تازه ۷ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۶ درصد، گوشت مرغ ۴.۷ درصد، چای ۲۲.۲ درصد و روغن نباتی ۸.۱ درصد رشد داشته‌ است. همچنین قیمت خُرده فروشی قند و شکر ۱.۲ درصد کاهش یافته‌ است.

print

پاسخی بگذارید