گروه: عکس / ویژه
تاریخ: ۱:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
کریسمس در تهران

سرویس عکس اقتصاد شمال ،در حالی که به کریسمس نزدیک می شویم ارامنه تهران در خیابان میرزا رضای شیرازی، بازار را گرم کردند و با نمادهای این عید در قلب تهران تصاویری جالبی را به وجود آوردند. print

سرویس عکس اقتصاد شمال ،در حالی که به کریسمس نزدیک می شویم ارامنه تهران در خیابان میرزا رضای شیرازی، بازار را گرم کردند و با نمادهای این عید در قلب تهران تصاویری جالبی را به وجود آوردند.

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

حال و هوای کریسمس در قلب تهران

print

پاسخی بگذارید