گروه: عکس
تاریخ: ۱۲:۱۶ :: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

یکی از الزامات زیست محیطی گاومیش ها، زندگی در کنار آب است. از این رو کودکان منطقه حمیدیه، روزانه زمان بسیار زیادی را همراه گاومیش ها در کرخه به شنا و بازی می گذرانند.

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

گاومیش‌ها؛ همبازی کودکان حمیدیه

print

پاسخی بگذارید