تاریخ: ۱۲:۴۸ :: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
گرگانرود لبریز شد

سرویس عکس اقتصادشمال ،بارش های اخیر در استان گلستان سبب شد تا رودخانه گرگانرود، لبریز شود، با توجه به زیرآب رفتن بخشی از اراضی کشاورزی، هم سبب خوشحالی و هم ناراحتی مردم حاشیه رودخانه و کشاورزان شد. همچنین درختچه های گز در بستر این رودخانه، به زیر آب رفت. عکس: ایرنا print

سرویس عکس اقتصادشمال ،بارش های اخیر در استان گلستان سبب شد تا رودخانه گرگانرود، لبریز شود، با توجه به زیرآب رفتن بخشی از اراضی کشاورزی، هم سبب خوشحالی و هم ناراحتی مردم حاشیه رودخانه و کشاورزان شد. همچنین درختچه های گز در بستر این رودخانه، به زیر آب رفت.

عکس: ایرنا

print

پاسخی بگذارید