تاریخ: ۱۸:۲۵ :: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

دقایقی قبل فاضل آباد گلستان لرزید.

منطقه: فاضل آباد، گلستان
?بزرگی: ۳.۳
?تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
?زمان: ۱۷:۵۵:۱۸
➡️طول جغرافیایی: ۵۴.۸۰۶
⬆️عرض جغرافیایی: ۳۶.۷۲۲
?عمق: ۱۰

print

پاسخی بگذارید