روزنامه‌های اقتصادی اول خرداد
تاریخ: 9:34 :: 2022/05/22
۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه اول خرداد به بیان مسائلی همچون ۸۰ درصد تسهیلات بانک های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار، تصمیم های سخت در راه است، حمایت دولت از اقتصاد مردمی، آیا قیمت مسکن می‌شکند؟، دور باطل خام فروشی منابع، هزینه مالیاتی خودروبازی، می‌پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی۸۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی در دست ۲۰ ابربدهکار/ حمایت دولت از اقتصاد مردمی/ هزینه مالیاتی خودرو‌بازی

print

پاسخی بگذارید

*

code