روزنامه‌های اقتصادی ۳۰ آبان ماه
تاریخ: 12:29 :: 2021/11/21
۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۳۰ آبان ماه به بیان مسائلی همچون ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی، مصرف کنندگان در مارپیچ تصمیمات غلط، سیگنال رشد پایه پولی، ابرچالش سکونتگاه های غیر رسمی، بودجه در پیچ و خم تامین مالی، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولتی/ سیگنال رشد پایه پولی/ بودجه در پیچ و خم تامین مالی

انتهای پیام/

print

پاسخی بگذارید

*

code