نگاهی به صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز 18مرداد
تاریخ: ۷:۴۰ :: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
پشت پرده گرانی خودرو

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دو شنبه ۱۸ مرداد ماه به بیان مسائلی همچون دولت فقط یک سوم ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کرد، طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد، زنگ خطر قطع برق در زمستان، قیمت خودور باز هم ترمز برید، تله خطرناک سرکوب نرخ ارز، پشت پرده گرانی خودرو، کارد فقر به استخوان رسید، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

تله خطرناک سرکوب نرخ ارز/ طرح جهش تولید و تامین مسکن اصلاح شد/ پشت پرده گرانی خودرو

print

پاسخی بگذارید