تاریخ: ۲۳:۲۱ :: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
اولین وعده وزیر پیشنهادی مسکن

‏قاسمی گفت: اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغِ تیز بی‌سرو سامانیِ اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است.

رستم قاسمی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهر سازی در توئیتی نوشت: ‏اولین گام در حوزه مسکن،برداشتن تیغِ تیز بی‌سرو سامانیِ ‎اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر است. وضع موجود باعث شده مسکن که باید جایگاه سُکنی و آسایش باشد به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم تبدیل شده است. امروز بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم ‎معیشت و ‎مسکن مردم است.

print

پاسخی بگذارید