تاریخ: ۲۳:۴۷ :: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۰ پیشنهاد عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت تعاون، کار و رفاه

یک استاد دانشگاه ۴۰ برنامه عملیاتی نوآورانه در راستای تحول بنیادین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی حاکمیتی چند بعدی پیشنهاد داد.

با عنایت به تنوع و تکثر وظایف و رسالت های گسترده مجموعه بزرگ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به طیف وسیع جامعه هدف این وزارتخانه در حوزه های گوناگون و با نظر به معرفی جوانترین وزیر ۴۰ ساله برای راهبری و مدیریت این وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ۴۰ برنامه عملیاتی نوآورانه در راستای تحول بنیادین در این دستگاه اجرایی حاکمیتی چند بعدی به شرح زیر، پیشنهاد می شود؛

الف؛در حوزه تعاون و تعاونی ها

*برنامه ریزی و اقدام برای کمک به “ایجاد کسب و کارهای تعاونی خوشه ای”و “خوشه ها و شبکه های کسب و کارتعاونی”در راستای توانمندسازی و بهره وری تعاونی ها و افزایش تاب آوری آنها و بسترسازی برای مضاعف نمودن سهم و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

*برنامه ریزی و اقدام برای ساماندهی و سازماندهی کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی مهارت آموخته در قالب کسب و کارهای کارآفرینانه تعاونی و ارائه بسته جامع مشوق های ویژه تعاونی های جوانان و تعاونی های دانش بنیان

*برنامه ریزی و اقدام برای”ایجاد کرسی های تعاون و کارآفرینی در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور”به منظور ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و کارآفرینی در میان دانشجویان و کمک به ایجاد”کسب و کارهای تعاونی دانشجویی” با رویکرد ایجاد پیوند بین دانشگاه و بازارکار و تربیت دانشجویان خلاق،نوآور و کارآفرین و زمینه سازی برای اشتغال پذیری کارآفرینانه دانشجویان

* برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد رشته دانشگاهی تعاون و توسعه اقتصادی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و تعامل سازنده با وزارت های متولی آموزش های رسمی به منظور ایجاد درس سه واحدی”آشنایی با مبانی تعاون و کارآفرینی”در کلیه رشته های تحصیلی

* برنامه ریزی و اقدام برای حمایت نظام مند و نهادینه از زنجیره های تامین و زنجیره های ارزش در کسب و کارهای تعاونی و ایجاد پیوند معنی دار بین تعاونی های نوظهور و تعاونی های بزرگ(تعاونی های نوپدید تا زمان خودکفایی،تحت برند تعاونی های بزرگ فعالیت خواهند نمود)

* برنامه ریزی و اقدام برای سازماندهی مشاغل خرد و خانگی در قالب تعاونی های مادرتخصصی(تعاونی های تامین نیاز) و بسترسازی تقنینی مناسب برای کمک به ایجاد و توسعه تعاونی های هلدینگی و هلدینگ های تعاونی موضوعی

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد تعاونی های زراعی در روستاها و بسترسازی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تحت مدیریت تعاونی ها(کلیه روستاییان در تعاونی های اراضی یکپارچه شده هم عضو و هم سهامدار و هم شاغل خواهند بود)

* برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد و توسعه تعاونی های انبوه سازی مسکن با استفاده از اراضی ملی و با رویکرد تولید مسکن ارزان و باکیفیت و حمایت از تعاونی های مسکن محله به منظور احیا و مرمت و بازسازی ساختمان های فرسوده بارویکرد هوشمندسازی،صنعتی سازی و سبزسازی ساختمان ها

* برنامه ریزی و اقدام برای بازتعریف نقش و جایگاه تشکل ها و سازمان های مردم نهاد تعاونی(اتحادیه ها و اتاق های تعاون) با رویکرد افزایش نقش و جایگاه حرفه ای و صنفی آنان و افزایش بهینه تعامل وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی با آنها

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد وحدت فرماندهی در حوزه تعاون و تعاونی ها از طریق بهسازی ساختار حمایت از تعاونی های روستایی در حوزه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی(اضافه شدن ساختار سازمان تعاون روستایی به ساختارمعاونت امورتعاون وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی)

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجادشبکه سراسری تعاونی های مصرف محلی بارویکرد توان افزایی تعاونی های مصرف کنونی و افزایش توان رقابت سازنده و مثبت آنها با کسب و کارهای شبکه ای موجود از طریق توسعه نظام دیجیتال مارکتینگ در تعاونی های مصرف ملی و ایجاد برندملی تعاونی به عنوان یک برند مطلوب کشوری و منطقه ای

*برنامه ریزی و اقدام برای توانمندسازی معلولین و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از طریق ساماندهی آنان در قالب تعاونی های کارآفرینانه و طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق های کارآفرینی اجتماعی به منظوربسترسازی برای توسعه اشتغال گروه های آسیب پذیر و در معرض آسیب با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ مسوولیت اجتماعی در میان کارآفرینان و صاحبان کسب و کار

*برنامه ریزی و اقدام برای ساماندهی  صاحبان مشاغل غیررسمی(کارگران روزمزد،فروشندگان دوره گرد،کارگران خانگی و …) در قالب کسب و کارهای تعاونی موضوعی

*برنامه ریزی و اقدام برای بسترسازی قانونی به منظور ایجاد”بانک تعاونی ها”و حمایت همه جانبه از تعاونی های های فعال در حوزه بیمه و بسترسازی برای هدایت سرمایه های کوچک و دارایی های خرد به سمت تعاونی ها در راستای مدیریت بهینه نقدینگی و سیاستگذاری بهینه الگوی ملی تامین مالی جمعی تضمین شده و تلاش سازماندهی شده برای حضور تعاونیهای کارآمد  در
بازار بورس

ب؛در حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی

*طراحی و اجرای طرح ملی”نهضت ظرفیت اسمی”(طراحی و اجرای بسته جامع مشوق ها در راستای کمک به احیای بنگاه های کسب و کار راکد و نیمه فعال با رویکرد تولید کالاها و خدمات بر اساس ظرفیت اسمی اعلام شده در مجوزهای رسمی آنها)

*ارائه  کارت اعتباری یارانه ای مهارت آموزی و شغل یابی به کارجویان(کارت اعتباری هر کارجو به تناسب مدرک تحصیلی او به میزان مشخصی شارژ خواهد شد و کارجویان با استفاده از این کارت برای کسب آموزش های کارآفرینی و مهارت های فنی و حرفه ای و تامین هزینه های کاریابی اقدام خواهند نمود)

*حمایت از ارائه آموزش های کارآفرینی بر اساس الگوهایSIYB و  KAB و NFTE و… به کارجویان و علاقه مندان به کارآفرینی و طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق های کازآفرینی

*برنامه ریزی و اقدام برای توسعه مشاغل خرد و خانگی و حمایت از کارآفرینی خانوادگی با رویکرد توانمندسازی شاغلین خانگی از طریق عضویت آنان در شبکه های کسب و کار و ایجاد پیوند بین آنان و مراکز بزرگ عرضه و فروش

*بازطراحی نظام اعطای مجوزاشتغال به اتباع خارجی با رویکرد تعیین رسته ها و رشته های فعالیت به تفکیک مناطق

*هماهنگی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ترویج و توسعه بیش از پیش فرهنگ کار و کارآفرینی و ایجاد شبکه مستقلی به منظور ارایه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی بصورت۲۴ ساعته در راستای دسترسی عادلانه همه کارجویان و مشتاقان کارآفرینی به آموزش های نوین و مطلوب

*هماهنگی با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای الزام دانشجویان به کسب مهارت های کانونی(شایستگی های حرفه ای) و ضرورت طراحی و استقرار نظام کارآموزی و کارورزی در حین تحصیل

*برنامه ریزی و اقدام برای حمایت از مشاغل نوین و مشاغل آینده با رویکرد توسعه کسب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان و گسترش مشاغل مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و بازتعریف قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدیدکارآفرینانه

*بازطراحی الگوی کارآموزی و نظام استاد،شاگردی از طریق ایجاد پیوند بین مدرسه و دانشگاه با بازارکار و طراحی بسته جامع حمایت از کارآموزان و کارورزان با رویکرد توسعه اشتغال پذیری و افزایش مهارت های کارآفرینی

*برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نظام شناسایی و هدایت مسیر شغلی(کشف و هدایت استعداد حرفه ای)

ج؛در حوزه روابط کار

*برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نظام حداقل دستمزد منصفانه(طراحی الگوی مزد ماتریسی با در نظر گرفتن مولفه های موثر بر توانایی نیروی کار نظیر مدرک و رشته تحصیلی،میزان مهارت،نوع و ماهیت کار،اقلیم اشتغال و …)

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد سامانه سراسری بازرسی کار(اعلام سامانه و شماره تلفن ۳ رقمی اعلام تخلفات محیط های کار) در راستای رسیدگی سریع و کاهش نابسامانی های مرتبط با منابع انسانی بنگاه های کسب و کار

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد نظام بیمه بیکاری ویژه صاحبان مشاغل و کارآفرینان و بهسازی الگوی بیمه بیکاری مشاغل مزد بگیری

*برنامه ریزی و اقدام برای تقویت و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی با رویکرد افزایش نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری نیروی کار و بازطراحی نقش و جایگاه آنان در الگوی بین المللی کار شایسته

*افزایش تعاملات سازمانی با نهادهای بین المللی کار نظیر ILO و   ICA وGEM و …در راستای بهره مندی بیش از پیش از تجارب جهانی و بومی سازی مدل های موفق حمایت از نیروی کار اجرا شده در کشورهای موفق

د؛در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی و مهارت آموزی

*برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تنظیم فرهنگ ملی مشاغل و تدوین استانداردهای فرهنگ کار

*برنامه ریزی و اقدام برای توانمندسازی کارگران و خانواده های آنان از طریق طراحی و اجرای بسته جامع آموزش های کارگری و حمایت از گسترش مراکز ورزشی و تفریحی و بهداشتی ویژه کارگران و کارفرمایان و کمک به ایجاد و گسترش تعاونی های مسکن و مصرف کارگری و حمایت از فرزندان دانش آموز و دانشجوی کارگران

*برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و اجرای نظام حمایت از توسعه اخلاق حرفه ای در میان صاحبان مشاغل و تدوین سنجه ها و شاخص های اخلاق حرفه ای در رسته ها و رشته های شغلی گوناگون و ترویج و آموزش اخلاق حرفه ای و تدوین بسته مشوق های تخلق به اخلاق حرفه ای

*برنامه ریزی و اقدام برای کاهش آسیب های اجتماعی در محیط های کار از طریق توان افزایی دانشی کارگران و گسترش نظام های علمی مراقبتی

*برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد پیوند معنی دار بین ماهیت و هویت کار و نظام دستمزدها در راستای ترویج و توسعه فرهنگ درآمدحلال و حذف کم کاری و بیکاری  نیروی کار در محیط کار
*برنامه ریزی و اقدام برای افزایش مهارت آموزی کارگران در راستای ارتقای جایگاه شغلی آنان و جلوگیری از حوادث و کاهش هزینه های تامین اجتماعی و نهادهای حمایتی برای پوشش حمایتی از نیروی کار حادثه دیده

*گسترش نظام مهارت آموزی جوارکارگاهی و برنامه ریزی و اقدام برای احیا و بهنگام سازی طرح هجرت(ارایه آموزش های فنی و حرفه ای از طریق کارگاه های آموزشی سیار به روستاییان،عشایر و مناطق محروم و …)

ه؛در حوزه رفاه اجتماعی

*برنامه ریزی و اقدام برای بازطراحی نظام آزمون وسع به منظور اعطای یارانه ها به افراد صرفا مستحق و نیازمند و جلوگیری از یارانه بگیری ثروتمندان

*برنامه ریزی و اقدام برای هدایت یارانه ها به سمت توانمندسازی و اشتغال یارانه بگیران(هدایت منابع مالی یارانه ها برای ایجاد و توسعه مشاغل کوچک،خرید اوراق بهادار و حضور هدایت شده یارانه بگیران در بورس و …)

*برنامه ریزی و اقدام برای حضور همه بنگاه های موفق تحت پوشش شستا و سازمان بازنشستگی و سایر سازمان های اقتصادی فعال در حوزه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در بازار بورس

*برنامه ریزی و اقدام برای انحلال یا واگذاری بنگاه های زیان ده تحت پوشش سازمان های اقتصادی فعال در حوزه وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی از طریق استقرا نظام شفافیت عملکرد شرکتی

*برنامه ریزی و اقدام برای گسترش نهادینه و نظام مند نظام تامین اجتماعی و حمایت های اجتماعی

*برنامه ریزی و اقدام برای بازتوانی پیشکسوتان بازنشسته و افزایش سلامتی و  نشاط و امید به زندگی آنان و تقویت پایه های اقتصادی معیشت بازنشستگان از طریق استمرار بهینه نظام همسان سازی و ارتقای حقوق و درآمد آنان

*برنامه ریزی و اقدام برای توسعه حمایت از اشتغال و خوداتکایی معلولین از طریق اعطای یارانه دستمزد به کارفرمایانی که آنها را استخدام مینمایند و کمک به ایجاد مشاغل خرد و خانگی شبکه سازی شده مددجویان و اتصال آنها به بازارهای نهایی

 مسلم خانی(استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی و مدیرکل تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

print

پاسخی بگذارید