تاریخ: ۲۲:۳۷ :: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از هفت منظر در سال ۹۹

موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با انتشار اطلاعاتی به مقایسه عملکرد بانک‌های غیردولتی از منظر بازده حقوق صاحبان، بازده سرمایه ثبتی، بازده دارایی‌ها و ... در سال ۹۹ پرداخته است.

بر این اساس در بخش مقایسه بانک های غیر دولتی از منظر بازده سرمایه ثبتی در سال ۱۳۹۹، بانک های پاسارگاد با بازدهی ۱۵۱ درصد، ایران و ونزوئلا با بازدهی ۱۴۴ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۱۱۱ درصد، گردشگری با بازدهی ۱۰۵ درصد، صادرات با بازدهی  ۶۷ درصد و بانک ملت با بازدهی ۶۶ درصد، در بین شش بانک نخست قرار دارند.

بازده حقوق صاحبان

در دیگر بخش این گزارش، مقایسه بانک های غیردولتی در سال ۹۹ از منظر بازده حقوق صاحبان را مشاهده می کنیم. به گونه ای که بانک های صادرات با بازدهی ۵۷.۵ درصد، دی با بازدهی ۵۷.۲ درصد، تجارت  با بازدهی ۵۵.۲ درصد، پاسارگاد با بازدهی ۴۸.۹ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۴۴ درصد و ایران و ونزوئلا با بازدهی ۴۳.۵ درصد، در رتبه نخست قرار دارند.

بازده دارایی ها

در ادامه این بررسی های انجام شده، مقایسه بازدهی دارایی های بانک های غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ آمده است. به گونه ای که در این مقایسه، بانک های ایران و ونزوئلا با بازدهی ۱۸.۸ درصد، دی با بازدهی ۷.۷ درصد، خاورمیانه با بازدهی ۴.۱ درصد، پاسارگاد با بازدهی ۴ درصد، تجارت با بازدهی ۳.۷ درصد و کارآفرین با بازدهی ۲.۸ درصد، شش بانک نخست هستند.

مجموع دارایی ها

اما مقایسه بانک های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ از منظر مجموع دارایی ها نشان می دهد شش بانک ملت، صادرات، تجارت، پاسارگاد، پارسیان و رفاه کارگران، جایگاه های برتر را از آن خود کرده اند.

منابع و مصارف

بررسی منابع و مصارف بانک های غیردولتی در سال گذشته، بیان گر این است که نسبت مانده کل تسهیلات به مانده کل سپرده ها در بانک های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به گونه ای بوده است که بانک های ملت، ایران و ونزوئلا، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و رفاه کارگران، شش بانک نخست این مقایسه هستند.

سود خالص سالیانه

مقایسه بانک های غیردولتی از منظر سود خالص سالیانه در سال ۱۳۹۹ نشان می دهد بانک های تجارت، ملت، صادرات، پاسارگاد، دی و اقتصاد نوین، بانک های برتر بوده اند.

نسبت مالکانه

در بخش دیگر این آمار، مقایسه بانک های غیردولتی از منظر نسبت مالکانه مطرح است. به گونه ای مقایسه نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های این بانک ها در سال گذشته، نشان می دهد بانک های ایران و ونزوئلا، دی، کارفرین، خاورمیانه، سینا و پاسارگاد، به عنوان شش بانک نخست مشخص شده اند.

 

print

پاسخی بگذارید