تاریخ: ۱۲:۴۴ :: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
نگاهی به وضعیت اعتبار چک های صادر شده در استانها

آمارها نشان می دهد در تیرماه ۱۴۰۰ بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک‌های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

در نخستین ماه تابستان، بررسی جزئیات درصد توزیع تعداد و مبلغ چک های مبادله ای بر حسب وصولی و برگشتی، نشان می دهد در کل کشور از منظر تعداد، ۹۰.۸ درصد چک ها وصولی و ۹.۲ درصد نیز تعداد چک های برگشتی در تیرماه بوده اند. همچنین از منظر مبلغ، در کل کشور ۸۸.۱ درصد چک ها وصولی و ۱۱.۹ درصد مبلغ چک ها برگشتی بوده اند.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، این آمار و درصد به تفکیک استان و مناطق آزاد مشخص شده است. به عنوان نمونه بیشترین درصد تعداد چک های وصولی در تیرماه امسال متعلق به استان گیلان با ۹۳.۱ درصد است و کمترین درصد تعداد چک های وصولی نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸۲.۹ درصد است.

از سوی دیگر بیشترین درصد تعداد چک های برگشتی در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصد و کمترین درصد تعداد چک های برگشتی نیز مربوط به استان گیلان با ۶.۹ درصد است.

اما در بخش دیگر این جدول، به درصد چک های وصولی و برگشتی از منظر مبلغ پرداخته شده است. به گونه ای که استان بوشهر با ۹۲.۱ درصد مبلغ چک های وصولی در صدر قرار دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۷۲.۸ درصد، در پایین ترین سطح از چک های وصولی از منظر مبلغ بوده است.

print

پاسخی بگذارید