صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز
تاریخ: ۷:۲۷ :: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می‌کنید.

 

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه هفتم مهرماه به بیان مسائلی همچون بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود، مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه، نظام مغفول مانده اجاره داری، الزامات اقتصادی پساشانگهای، دو درس تورمی از دو همسایه، تورم خط قرمز دولت است، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

مالیات در یک قدمی ۲۱ میلیون خانه/ بازار مواد غذایی در شدیدترین حالت رکود/ الزامات اقتصادی پساشانگهای

print

پاسخی بگذارید