تاریخ: ۲۲:۰۵ :: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
جزئیات نرخ تورم استان‌ها بر اساس خانوار شهری و روستایی

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام بوده است.

بررسی شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در شهریورماه ۱۴۰۰ بیانگر افزایش ۳.۹ درصدی عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل و رسیدن به ۳۵۱.۱ است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در شهریورماه ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ۵.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۱ درصد افزایش است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه کل کشور در ششمین ماه سال، ۳.۹ درصد بوده است.

همچنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۳.۷ درصد میباشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان آذربایجان غربی (۵۳.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (۳۸.۸ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۳.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۳ درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریورماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۴۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می دهد. در این میان، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری برای خانوارهای شهری به عدد ۴۵.۱  درصد رسید. از سوی دیگر، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۳ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریورماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۷۰.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است. در این میان، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۹.۷ درصد رسید. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۵.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان تهران (۴۳.۲ درصد) است.

print

پاسخی بگذارید