تاریخ: 23:10 :: 2022/05/18
قطع گاز در انتظار جایگاه‌های سی ان جی غیر استاندارد

سرپرست اداره کل استاندارد مازندران از قطع انشعاب گاز جایگاه‌های سی ان جی غیر استاندارد خبر داد.

عباس رحیمی در جلسه کمیته فنی استانداردسازی جایگاه‌های سی ان جی، گفت: انشعاب گاز آن دسته از جایگاه‌های سی ان جی که از انجام بازرسی‌های ادواری و رفع نواقص ممانعت به عمل آورند حسب هماهنگی‌های به عمل آمده با دستگاه‌های ذیربط، قطع می‌شود.

او می‌گوید: انتظار می‌رود حسب آیین نامه‌های بالادستی، سازمان‌های ذیرربط عضو کمیته استانی باید در این زمینه ایمن سازی و استاندارد سازی جایگاه‌های سی ان جی کمک کنند، زیرا تحقق ایمنی این تاسیسات نیازمند همکاری این دستگاه‌ها است.

استانداردسازی جایگاه‌های سی ان جی به لحاظ اهمیت آن در ایمنی عموم مردم باید جدی گرفته شود و از اهداف مهم این بازرسی ها، الزام جایگاه‌ها به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مخازن سوخت، حفظ و ارتقای سطح ایمنی مصرف کنندگان و نیز حصول اطمینان از رعایت مندرجات استاندارد‌های مربوطه از قبیل صحت عملکرد تجهیزات جایگاه‌های مذکور است.

۱۳۰ جایگاه فعال سی ان جی در مازندران تحت پوشش این اداره کل در حال سوخت رسانی به خودرو‌های گازسوز هستند که تعداد ۱۰۱ جایگاه حسب برنامه ریزی سال گذشته به صورت دوره‌ای بازرسی و استانداردسازی شدند.

print

پاسخی بگذارید

*

code