گروه: آرشیو / فیلم / ویژه
تاریخ: ۱۱:۰۶ :: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
«گردن شان را بشکنید؛ پاسخش با من» در مورد چه کسانی بود؟

در روزهای اخیر ویدئویی تقطیع شده از فرمانده جدید انتظامی مازندران منتشر شد که در آن فرمانده جدید انتظامی مازندران می گوید: «گردن شان را بشکنید؛ پاسخش با من» در این فیلم می بینیم که واقعیت سخن فرمانده جدید انتظامی مازندارن خطاب به چه کسانی است.

پاسخی بگذارید