تاریخ: 3:28 :: 2017/11/12
بزودی مسابقه عضو شو جایزه بگیر بانک ایران زمین، آغاز می شود

بانک ایران زمین در راستای معرفی ربات تلگرامی خود به مخاطبین اقدام به برگزاری یک مسابقه با نام “عضو شو و جایزه بگیر” خواهد کرد.

نحوه شرکت در مسابقه “عضو شو جایزه بگیر” به این صورت خواهد بود که هر هفته بین مخاطبینی که عضو رباتhttps://t.me/izbankbot هستند قرعه کشی انجام خواهد شد و به یک نفر از اعضاء ربات یک کمک هزینه خرید تبلت به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هدیه خواهد شد. ضمنا شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.

print

پاسخی بگذارید