در شهريور رخ داد
تولید بیش از یک میلیاردکیلو وات ساعت انرژی در نیروگاه‌ ‌نکا

محسن نعمتی از تولید یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۳۷۰ هزار کیلووات ساعت انرژی در شهریور ماه سالجاری در نیروگاه شهیدسلیمی نکا خبر داد.

به گزارش اقتصاد گستر شمال ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا افزود: از این میزان تولید یک میلیارد و ۱۴۷ میلیون و ۸۶۰ هزار کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

وی همچنین اظهار داشت: در این ماه ۷۸ درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و ۲۲ درصد در واحدهای سیکل ترکیبی بدست آمد.

خاطرنشان میشود در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۵۲ درصد انرژی تعهدی نیروگاه، طبق برنامه محقق شد.

روابط عمومی

print

پاسخی بگذارید