تاریخ: 18:40 :: 2018/01/19
دوره جامع و کاربردی تجارت و بازرگانی بین الملل برگزار می شود

دوره جامع و کاربردی تجارت و بازرگانی بین الملل توسط دکتر رحیم محترم شش بهمن در دانشگاه تهران برگزار می شود.

print

پاسخی بگذارید