تاریخ: 9:49 :: 2018/09/08
نظام پرداخت کارکنان و سن مدیران اصلاح می‌شود

یک مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی گفت: اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و کاهش ۸ درصدی سن مدیران یکی از اقدامات مهم برنامه دوم اصلاح نظام اداری است.

علاء الدین رفیع زاده با بیان این مطلب افزود: در آخرین جلسه شورای عالی اداری چند مصوبه داشتیم و دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری یکی از آنها بود که به تصویب شورای عالی اداری رسید.

وی یادآور شد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، نقشه اصلاح نظام اداری تدوین و در شورای عالی اداری مصوب و در این مسیر یک برنامه عملیاتی سه ساله تصویب شد که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ادامه داشت.

رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی افزود: با توجه به ارزیابی ها از برنامه نخست و اخذ نظر صاحبنظران و دستگاه های اجرایی، دور دوم نقشه اصلاح نظام اداری تدوین شد تا بتوانیم در پایان دولت دوازدهم مسیر اصلاح نظام اداری را تسریع و تکمیل کنیم.

رفیع زاده اضافه کرد: با اجرای کامل برخی از برنامه در دور اول، برنامه هایی که روند اجرایی مناسبی داشت مانند فرآیندهای ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی ابقا شد. وی ادامه داد: برنامه شفافیت و پاسخگویی و ارتقای بهره وری ۲ برنامه جدیدی است که به برنامه های پیشین اضافه و در مجموع ۱۰ برنامه تصویب شد تا پس از ابلاغ و تعیین سهم دستگاه ها برای تحقق اهداف مشخص شده روند اجرایی آن تا سال آینده دنبال شود.

رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ سازمانی ادامه داد: اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به گونه ای که اختلاف بین حقوق و مزایای کارکنان در مشاغل و شرایط مشابه برطرف شود همچنین طراحی و استقرار سامانه حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دولتی از دیگر اقدامات اساسی در دومین دوره برنامه اصلاح نظام پرداخت است.

وی افزود: برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران با شاغلان، از اقدامات اساسی است که در برنامه چهارم مدیریت سرمایه انسانی دنبال می کنیم.

رفیع زاده افزود: کاهش هشت درصدی سن مدیران تا پایان دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری (سال ۱۳۹۹) و توجه به مدیران زن و افزایش نسبت آن به کل مدیران و رساندن آن به حداقل ۳۰ درصد، از دیگر مصوبه های این برنامه است. به گفته وی، اکنون نسبت مدیران زن نسبت به مرد ۲۲ درصد است./ایرنا

print

پاسخی بگذارید