روزنامه‌های اقتصادی ۶ آذر ماه ۹۹
گروه: اقتصادی
تاریخ: 9:14 :: 2020/11/26

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را مشاهده می کنید.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۶ آذرماه به بیان مسائلی همچون کاهش ۷۰ درصدی تقاضای مردم برای خرید مرغ، فشار تورمی روی دوش فقرا، رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو، می پردازد.

همچنین رکود تقاضا با خود تحریمی، بورس ها نگران افزایش نرخ سود بانکی هستند، یخبندان سرمایه گذاری در اقتصاد، کفه سنگین گرانی مسکن، سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۶ آذرماه به شرح زیر است:

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

کفه سنگین گرانی مسکن/ سند دخل و خرج ۱۴۰۰ در راه مجلس/رونق قطعه‌سازی شرط افزایش تولید خودرو

print

پاسخی بگذارید