تاریخ: 20:49 :: 2021/11/14
پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر

درخت خرمالوی وحشی که به زبان تالشی به آن “امبرا دار” گفته می شود، در مناطق مختلف گیلان و جنگل های رضوانشهر و پره سر به وفور دیده می شود و از میوه های فصل پائیز این مناطق است که پس از جمع آوری  برای تولید شیره دوشاب مورد استفاده قرار می گیرد. print

درخت خرمالوی وحشی که به زبان تالشی به آن “امبرا دار” گفته می شود، در مناطق مختلف گیلان و جنگل های رضوانشهر و پره سر به وفور دیده می شود و از میوه های فصل پائیز این مناطق است که پس از جمع آوری  برای تولید شیره دوشاب مورد استفاده قرار می گیرد.

 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
 • پخت دوشاب خرمالو دررضوانشهر
print

پاسخی بگذارید