تاریخ: ۷:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
تولید کامیون ۸۵ درصدافت کرد

تولید کامیون در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به ۲۴۸ دستگاه رسیده که نشانگر افت ۸۵ درصدی تولید این محصول در داخل است.

به گزارش اقتصاد شمال ، این در حالی است که از شرکت‌های فعال در زمینه تولید کامیون، در اسفند ماه سال گذشته، سه شرکت رشد تولید صفر درصدی، پنج شرکت افت تولید ۱۰۰ درصدی و سایرین نیز افت بیش از ۸۰ درصدی تولید داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق آمار اعلام شده از سوی انجمن خودروسازی، تولید انواع کامیون در اسفندماه سال ۱۳۹۷ به ۲۴۸ دستگاه رسیده که نسبت به تولید ۱۶۴۹ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۸۵ درصد کاهش تولید داشته است. در این مدت میزان تولید کامیون در شرکت‌های ارس‌خودرو دیزل، آریا دیزل موتور و شرکت خودروهای دیزلی آذربایجان نیز همچون مدت مشابه سال ۱۳۹۶ هیچ تولیدی نداشته‌اند.

در اسفندماه سال ۱۳۹۷ شرکت‌های سروش دیزل مبنا، زامیاد، کاریزان خودرو، آذهایتکس و تیراژه دیزل افت ۱۰۰ درصدی تولید داشته‌اند. در بهمن سال ۱۳۹۶ به ترتیب سروش دیزل مبنا، ۵۲ دستگاه، زامیاد ۲۳ دستگاه، کاریزان خودرو ۴۳ دستگاه آذهایتکس ۱۰ دستگاه و تیراژه دیزل ۵ دستگاه تولید کرده‌اند که با توجه به عدم تولید خودرو در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ افت تولید ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند.

همچنین سایر شرکت‌های تولیدکننده کامیون نیز افت تولیدهای بیش از ۸۰ درصدی داشته‌اند. بر این اساس، سایپا دیزل در اسفند ماه سال ۱۳۹۷، ۵۷ دستگاه تولید کرده که با توجه به تولید ۵۹۳ دستگاهی در مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۹۰.۴ درصد کاهش تولید داشته است. پس از آن شرکت ماموت نیز ۸۹ درصد کاهش تولید کامیون در اسفندماه سال ۱۳۹۷ داشته است؛ چرا که میزان تولید آن از ۴۱۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۶ به ۴۵ دستگاه در اسفند ۱۳۹۷ رسیده است.

گروه بهمن نیز با تولید ۸۲ دستگاه کامیون در اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت به تولید ۵۰۶ دستگاه تولید کرده در اسفند ۱۳۹۶ کاهش تولید ۸۳.۸ درصدی را تجربه کرده است.

علاوه بر این آمار تجمیعی تولید کامیون در ۱۲ ماهه سال، ۱۳۹۷ کاهش تولید ۴۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. تولید کامیون در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷، ۹۹۱۰ دستگاه بوده در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۶، ۱۶ هزار و ۵۴۶ دستگاه کامیون تولید شده است.

ایسنا

print

پاسخی بگذارید