تحلیل روز
تاریخ: ۱۳:۲۵ :: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
مدل کسب و کار در بانکداری سبز

شناخت مدل کسب و کار بانکداری سبز و تمرین برای پیاده سازی آن به صورت متمرکز با یک برنامه ریزی جامع عملیاتی از ضرورت زیادی برخوردار است.

سعید سلطانی:مدل کسب و کار نه تنها در نظام بانکی بلکه در هر فعالیت اقتصادی به عنوان شیوه‌ای که یک بنگاه برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت، ارزش افزوده ایجاد می‌کند شناخته می‌شود. مدل کسب و کار بانکداری سبز در رسیدن به توسعه پایدار با ایجاد آگاهی و انتقال آموزش کمک کننده است.

محققان زیادی در مورد موضوع جدید بانکداری سبز به تحقیق و بررسی پرداخته‌اند. یافته‌های آنها اشاره به این موضوع دارد که بسیاری از بانک‌ها در مسیر سبز شدن از طریق ارائه محصولات و خدمات سبز با استفاده از بازاریابی الکترونیک و نوآوری در آن قرار دارند. این نوآوری‌ها شامل بانکداری اینترنتی، موبایل بانک، وام سبز، کارت اعتباری سبز، بازیافت کاغذ، سازمان‌های سبز و سایر موارد است. بنابراین، بانکداری سبز از یک سوی، فایده‌ای دو جانبه برای بانک‌ها و از سوی دیگر، برای صنایع و اقتصاد است. بانکداری سبز نه تنها صنایع سبز را ایجاد می‌کند، بلکه بهبود کیفیت دارایی بانک‌ها را درآینده تسهیل می‌کند.

بانکداری سبز اصطلاحی است که حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌دهد، اما بطور کلی به این موضوع اشاره می‌کند که بانک‌ها به چه شیوه‌ای دوستدار محیط زیست‌ هستند و چگونه به انجام سیاست‌های اخلاقی و سبز متعهد می‌شوند. به عبارت دیگر بانکداری سبز به معنی ترکیب پیشرفت‌های عملیاتی، فن‌آوری و عادت‌های در حال تغییر ارباب‌رجوع در حرفه بانکداری است.

به طور کلی « گسترش بانکداری الکترونیک و دیجیتال»، « طراحی فرآیندهای درون بانک با حذف کاغذ در راستای حفظ محیط زیست پیاده سازی بازاریابی الکترونیک» و « توجه به ملاحظات زیست محیطی در فرآیند تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی» را می‌توان به عنوان تعابیر و مصادیق ارائه شده در بانکداری سبز به شمار آورد.

در حال حاضر در سراسر جهان خدمات و نوآوری‌هایی در زمینه بانکداری سبز عرضه می‌شود. خدمات و محصولات مالی و بانکی سبز به ۴ زیر مجموعه بانکداری خرد، بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه و بیمه تقسیم می‌شوند.

ایجاد انگیزش و ارائه حمایت‌ها و الزامات مختلف برای استفاده از اصول و موازین حفظ محیط زیست در بطن موفقیت‌های اهداف رشد سبز قرار دارد. خوشبختانه در ایران، بانکداری الکترونیک به عنوان وجه بارز مدل کسب و کار بانکداری سبز در دهه اخیر پیشرفت شتابانی داشته است و از بار مخاطرات زیست محیطی فعالیت‌های بانکی تا حد زیادی کاسته است. در اقدامات بانک‌های مشابه در کشورهای فعال در زمینه مدل کسب و کار بانکداری سبز، بانک‌های ایران هنوز در ابتدای راه هستند.

از جمله مزایای مدل کسب و کار بانکداری سبز ایجاد مزیت رقابتی، خلق ارزش برای مشتریان و ایجاد سودآوری می‌باشد. با توجه به مدل بانکداری سبز که بانکداری الکترونیک وجه بارز آن است، موضوع «ارائه خدمات الکترونیکی» در مدل‌های کسب و کار همان «ارزش ارائه شده» نامیده می‌شود، جهت تأمین چنین ارزشی نیاز به تغییرات اساسی در سیستم‌های داخلی بانک‌ها همانند مدیریت ارتباط با مشتریان، فناوری‌های مدیریت کسب و کار و پشتیبانی از محصولات و خدمات با استفاده از بازاریابی الکترونیک می‌باشد، چنین تغییراتی در بانکداری تاثیر مثبتی بر عملکرد و سود آوری بانک سبز خواهد داشت.

از جمله خدمات جدیدی که بانک‌های سبز در مدل‌های کسب و کار خود به سوی آنها سوق پیدا کرده‌اند ایجاد سوپرمارکت‌های مالی و مشاوره به مشتریان به ویژه ارائه خدمات بانکداری شرکتی خود جهت انجام امور مالی و سرمایه‌گذاری‌های مالی می‌باشد، در این روش از شبکه بانک به عنوان محلی جهت ارائه انواع خدمات مالی در ۴ سطح اشاره شده، استفاده می‌گردد.

در پایان باید اشاره نمود که در راه دستیابی به هر هدفی، طبیعی است که با مانع روبرو شویم اما واقعیت این است که موفقیت در رسیدن به هدف تنها با آموختن و تمرین حاصل می‌شود. بنابراین می‌توان اذعان نمود با توجه به رشد فناوری اطلاعات و تغییر نیازهای مالی مشتریان در صنعت بانکی، شناخت مدل کسب و کار بانکداری سبز و تمرین برای پیاده سازی آن به صورت متمرکز با یک برنامه‌ریزی جامع عملیاتی، سیر تکامل بانک خود را به سوی آن با شتاب و انگیزه فراوان آغاز خواهیم نمود.

print

پاسخی بگذارید