تاریخ: ۱۱:۳۲ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
معافیت مالیاتی حقوق ۲.۳ میلیون تومانی

سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال آینده ماهیانه تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در کل سال) تعیین شد.

به گزارش اقتصاد شمال، در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفندماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۷ سالانه مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد کل کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه به‌استثنای تبصره‌های (۱) و(۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات‌علمی مصوب ۱۶ اسفندماه سال ۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات ۱۵ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر، تا ۶ برابر ۲۵ درصد و نسبت به مازاد ۶ برابر ۳۵ درصد تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین می‌شود. احکام ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تبصره بند (ی) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.

print

پاسخی بگذارید