نگاهی به صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز
تاریخ: ۷:۳۸ :: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۴۰درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهند

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز را با هم ببینیم.

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۳ مرداد ماه به بیان مسائلی همچون ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی، سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار، ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد، گشایش اقتصادی و موضع خاندوزی!، ورود جمعیت به فاز پیری، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

سیگنال تیم اقتصادی دولت به بازار/ ترخیص واکسن و دارو بدون تشریفات گمرکی/ ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی دهد

print

پاسخی بگذارید