1. نوشته هایی با برچسب افزایش 5 درصدی حقوق
افزایش 5 درصدی حقوق
جزئیات حقوق کارکنان در سال 97

پیش بینی دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارکنان تا پنج درصد است.