1. نوشته هایی با برچسب محاسبه سود
مدل و فرمول محاسبه میزان مطالبات بانک ها طراحی شد
توسط بانک تجارت

مدیر عامل بانک تجارت اعلام کرد که این بانک مدل و فرمول محاسبه میزان مطالبات خود از دولت را طراحی و دراختیار بانکها قرار داده است تا پس از بررسی و بر طرف کردن نقایص به عنوان الگویی واحد قرار گیرد.