تاریخ: 17:54 :: 2019/03/17
بیشترین و کمترین مهاجرت به پایتخت

ستان‌های البرز و کهیگیلویه و بویر احمد ببیشترین و کمترین سهم مهاجرفرستی به استان تهران را داشته‌اند.

به گزارش اقتصادشمال ،بررسی وضعیت مهاجرت استان تهران طبق گزارش اخیر مرکز آمار از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩۵ نشان می‌دهد که حدود ۵١٧ هزار نفر از آبان ماه سال ١٣٩٠ تا آبان ماه ١٣٩۵ به استان تهران مهاجرت و در همین دوره زمانی نیز حدود ٣۵١ هزار نفر از آن خارج شده‌اند.

این در حالی است که استان البرز با حدود ۵١ هزار نفر بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد با حدود ٢۰۰۰ نفر کمترین سهم مهاجر فرستی به استان تهران را در بازه زمانی مورد بررسی داشته‌اند.

از سوی دیگر استان البرز با حدود ٨٩ هزار نفر بیشترین و استان‌های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۱۰۰۰ نفر کمترین سهم مهاجرپذیری از استان تهران را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان‌های تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان دارای بیشترین سهم مهاجرپذیری و استان‌های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، البرز و اصفهان بیشترین سهم مهاجر فرستی در کشور را از آبان ماه سال١٣٩٠ تا آبان ماه ١٣٩۵ داشته‌اند.

ایسنا

print

پاسخی بگذارید