تاریخ: ۳:۵۲ :: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ دوم بهمن ماه سال ۹۵ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵,۰۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۶,۰۶۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ هفدهم آبان ماه سال ۹۶ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

print

پاسخی بگذارید