تاریخ: ۸:۲۷ :: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
تعداد کارمندان دولت ثابت ماند/ ۴ درصد شاغلان دکترا دارند

مرکز آمار ایران با اعلام اینکه شمار کارمندان دولت در ۱۵ سال گذشته تغییری نداشته است، تعداد آنها را طبق سرشماری سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر اعلام کرد.

در سال ١٣٨٠، ۶٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩۵ به ۵٩ درصد مرد و ۴١ درصد زن تغییر یافته است. براساس سالنامه آماری سال ١٣٩۵، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢,٣۴١,٧٢۶ نفر در سال ١٣٩۵ بوده‌اند، که نسبت به سال ١٣٨٠، ۶ در هزار رشد داشته که می‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ ( ٢٣٢٨۶٣۵نفر) نداشته است.

همچنین در سال ١٣٩۵، ۴٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می‌کردند، یعنی ۶١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده اند.

در سال ١٣٨٠، کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات : ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق لیسانس و ١,۶ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩۵، به ۵ درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١۵ درصد فوق دیپلم، ۵٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ۴ درصد دکترا، تغییر یافته است.

از سویی، در سال ١٣٩۵، تحصیلات کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ٢۶ درصد لیسانس، ١٩ درصد فوق لیسانس، ٢۶ درصد دکترا؛ و وزارت بهداشت ۴۴ درصد لیسانس، ٣٨ درصد فوق لیسانس و ١٢ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت خارجه ٣٣ درصد لیسانس، ٣۶ درصد فوق لیسانس و ٣,۶ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ درصد لیسانس، ۶ درصد فوق لیسانس، ٧ در هزار دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت دادگستری ۵۵ درصد لیسانس، ١٠ درصد فوق لیسانس، ١.۶ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت اقتصاد، ۴٨ درصد لیسانس، ٨ درصد فوق لیسانس و ٣ در هزار دکترا بوده است.

print

برچسب ها:

پاسخی بگذارید