تاریخ: ۲۳:۴۱ :: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

۶٠٣ شکایت از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌های مردمی در سال ۹۷ به ثبت رسید

سرویس فرهنگی اقتصاد شمال،۶ هزار و ١٩٢ درخواست کاربران در طول سال ١٣٩٧ در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ثبت رسیده که از این میان به ۵ هزار و ۶٨٨ درخواست از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها پاسخ داده شده است. به طور کلی میانگین پاسخگویی به درخواست‌های مردمی ٨۴ درصد و مدت زمان پاسخگویی ٣۴ روز اعلام شده است.

به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همچنین ۶٠٣ شکایت از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌های مردمی در سال ۹۷ به ثبت رسیده که به ٣٢۵ شکایت پس از بررسی مجدد، پاسخ داده شده است.

بررسی و ارزیابی درخواست‌هایی که منتج به شکایت شده نشان می‌دهد که ١١٩ درخواست با کارکرد سامانه و قانون انتشار نامرتبط بوده، مخاطب بدون اطلاع از این موضوع درخواست خود را ثبت کرده و چون پاسخ متناسب با آن را دریافت نکرده از دستگاه موردنظر شکایت کرده است.

این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد بیشترین درخواست‌هایی که مردم از دستگاه‌ها داشته‌اند و به شکایات و نارضایتی آنها منجر شده مربوط به درخواست اطلاعات در زمینه نامه‌ها و مکاتبات اداری، مصوبات، ضوابط و قوانین، آمار و اطلاعات و اطلاعات قراردادها بوده است.

به عبارت دیگر، برخی دستگاه‌ها در ارائه نامه‌ها و مکاتبات اداری، مصوبات و قوانین، آمار و اطلاعات و اطلاعات قراردادها به مردم ضعیف عمل کرده‌اند.

شمار دستگاه‌های اجرایی بخش‌های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۵٧۴ دستگاه رسید.

گزارش وضعیت شکایات مردمی از دستگاه‌های متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تفکیک در جدول ذیل آمده است:

ردیف موضوع تعداد
۱ نامرتبط با کارکرد سامانه و قانون انتشار ۱۱۹
۲ نامه‌ها و مکاتبات اداری ۱۰۷
۳ مصوبات و ضوابط، قوانین و مقرارات ۹۴
۴ آمار و اطلاعات ۶۳
۵ اطلاعات و قراردادها ۵۷
۶ اطلاعات بودجه‌ای ۳۹
۷ اطلاعات مجوزها ۲۸
۸ نظام ارتباطی ۲۴
۹ اطلاعات استخدامی ۱۸
۱۰ اطلاعات شهری و تقسیمات کشوری ۱۸
۱۱ اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان ۱۳
۱۲ اطلاعات بانکی ۸
۱۳ شماره‌های تلفن و نمابر ۶
۱۴ اطلاعات مالیاتی ۳
۱۵ اطلاعات انتخابات‌ها ۳
۱۶ اطلاعات حوزه سلامت ۲
۱۷ تفاهم‌نامه‌ها ۱

ایسنا

print

پاسخی بگذارید